तुम्हाला कधी ना कधी फ्री फोटो पाहिजे असतात त्यातही कॉपीराइट फ्री जे मिळवण जरा अवघड आहे त्यावर तोडगा आज मी आणला आहे काही वेबसाइट आहेत ज्या मोफत फोटो पुरवतात.

PEXELS

UNSPLASH

PIXABAY

FREEPIK

VECTEEZY

STOCKSNAP

STOCKSNAP

FLICKR

LIFE OF PIX