रात्रीच्या आकाशातील १० सर्वात जास्त तेजस्वी तारे 

व्याध तारा

श्वान तारकासमूह 

अगस्त्य तारा

करीना तारकासमूह 

मित्र तारा

नरतुरंग तारकासमूह 

स्वाती तारा

भूतप तारकासमूह 

अभिजीत तारा

स्वरमंडळ  तारकासमूह 

ब्रह्महृदय तारा

सारथी तारकासमूह 

राजन्य तारा

मृग तारकासमूह 

प्रश्वा तारा

लघु श्वान तारकासमूह 

अग्रनद तारा

Earidani तारकासमूह 

काक्षी तारा

मृग तारकासमूह